Integroivat pallot yleiskuvaus (lyhyt oppimäärä)

giga int pollat yl art00
UMBB-150 on modulaarinen järjestelmä joka voidaan tehdä useilla eri aukoilla ja varustaa eri sensoreilla, tarpeen mukaan

* UM, U=Ulbricht (Richard Ulbricht), M=moduuli

Integroivat pallot alustusta alalle

Integroivien pallojen modulaarinen järjestelmä perustuu peruspalloihin. Näitä on tarjolla eri kokoisia ja eri pinnoitteilla. Peruspalloa voidaan laajentaa Gigahertsin-Optik:in pallolisävarusteilla. Pallojen lisävarusteita ovat aukkokehykset, peitetulpat, alustat, sensoriaukot  ja välilevyt. Varusteiden tarve riippuu mittaustarkoituksesta.

Perusosien varastossa pitäminen

Peruspalloja  ja -tarvikkeita valmistetaan ja varastoidaan suuria määriä. Tämä hillitsee kustannuksia ja lyhentää toimitusaikoja.

Integroivan pallon mittausjärjestelmän asentaminen

Täysin toimiva mittausjärjestelmä saadaan aikaiseksi aukkosovittimella, valonlähteellä, valosensorilla ja valomittarilla.


Kokoonpano esimerkkejä IPallon käyttäen UM IP:N modulaarista järjestelmää

giga int pollat yl art01

 

  1. Integroivan pallon:tyypilliset käytön suunnittelukriteerit

On olemassa kolme tyypillistä sovellusalueita IP.n sovellusaluetta:
     IP Valoilmaisimet (ISD)
     IP valonlähteet (ISS)
     IP Fotometrisiä materiaalien ominaisuuksia varten (ISMP)

Suunnittelukriteerit IP:n käyttöön valomittauksessa (ISD)

Valovirran ja säteilytehon mittaus lampuista ja muista valaisimista on yksi integrointipallojen tärkeimmistä käyttötavoista. Kattava heijastus on IP:n tärkein ominaisuus. Se varmistaa, että valo joko pallon ulkopuolelta tai sisällä, valaisee tasaisesti koko pallopinnan. Mittausaukosta saatu valaistusvoimakkuus on verrannollinen valovirtaan. Erilaiset valolähteet asettavat omat vaateensa mittausasetelman kokoonpanolle:

Tyypillisiä rakenteita valotehon mittaamiseen integrointipalloilla:
 • 1. Kaikkiin (4π) suuntiin säteilevä valonlähteet: mittauksen suorittamiseksi, lamppu on sijoitettu pallon keskipisteeseen käyttäen polttimenpidikettä. Välilevy(Baffle) asetaan testilampum ja valosensorin väliin. Tämä estää suoran valon lampusta sensoriin. Sensori tulisi varustaa diffuusori-ikkunalla.. Tämä takaa sen että sensori  saa pallon pinnalta heijastuneesta valosta mahdollisimman suuren määrän. Lisälampulla on mahdollista korvata valolähteen itseensä imeytymisen vaikutukset. 
 • 2. Tapauksissa, joissa käytetään suora- kylmävalolähteita,  valo-opastimet ja laserit, palloissa on aukko(Sample Port).Ulkopuolelta tuleva valo menee integrointipalloon tämän aukon kautta.Välilevyä ei   tässä tapauksessa tarvita, koska sensori ei saa valoa suoraan. Diffuusori-ikkuna on kuitenkin pakollinen.
 • 3. Suuri valokulmaisten (-> 2π) lamppujen ja muiden valaisimien esim. LEDit, suojalevy täytyy asettaa valolähteen ja sensorin väliin. Tämä asennus edellyttää myös diffuusori-ikkunan käyttöä sensorin edessä.

giga int pollat yl art021. Integrointipallo 2. Suoja levy 3. Mitttausikkuna 4. Sensori  5.Testattava lamppu

Integroivan pallon käyttö valonlähteenä (ISS)

IP:n käyttö valonlähteenä on toinen peruskäyttötapa.

Tällä tavalla saadaan aikaiseksi erittäin tasainen(homogeeninen) valojakauma. Valoa mitataan ulostuloaukon kohdalla. Tämä ominaisuus selittää, miksi integroituja valonähteitä kutsutaan myös std-valonlähteiteiksi. IP:n käytössä valonlähteenä on varsinaisten valolähteiden asettelu ja käyttö tärkeitä, aikaansaamaan tasaisen integoidun valon:

 • 1. Kun valonlähteet kuten halogeenilamppua käytetään Ip:n sisällä, lähes kaikki sen valovirta jää vangiksi integrointipalloon. Tällöin ei ole mahdollista muuttaa ulos tulevan valon luminanssia. jokainen muutos lampun virrassa johtaa vastaavaan muutokseen värilämpötilassa. On kuitenkin mahdollista käyttää useiden lamppujen ryhmää. Pallon ulostulo luminanssia voidaan siten vaihdella kytkemällä lamppuja päälle ja pois
 • 2. Säädettäviä mittausaukkoja, jotka mahdollistavat luminanssisäädön aiheuttamatta muutoksia värilämpötilaan, on myös saatavilla. Nämä sijoitetaan valolähteen ja  valolähdeaukon väliin ja ovat hyviä valovoiman säätöön ja tähän järjestelyyn voidaan vielä lisätä säädettävä mittausaukko. Valotehoa voi lisäsäätää käyttämällä heijastinta.
 • 3. LEDien kanssa suoriudutaan  säätämällä LED:eille syötettyn virran voimakkuutta.

giga int pollat yl art03
1. Integrointipallo 2. Lamppu 3. Suojalevy 4. Säädettävä mittausaukko 5.Valon ulostuloaukko


Integrointipallojen käyttö materiaalin ominaisuuksien selvittämiseen (ISMP)

Kolmas tapa käyttää integroivia ipalloja on materiaalin fotometristen ominaisuuksien määrittämiseen. Nämä ominaisuudet, heijastuminen läpäisevyys, imeytyminen, fluoresenssi ja fotoluminesenssi. Kaikki nämä vaativat että valolähteet ovat standardimääritysten mukaisia.

Tyypillisiä mittaus asetelmia  yhdensuuntaistettujen valolähteiden kanssa:
 • 1. Heijastus(Reflection): Integrointipallo näyte-, valolähde- ja mittausaukolla. Sekä suorat että sironneet heijastumat huomioidaan
 • 2. Läpäisevyys(Transmission): Integrointipallo näyte- ja mittausaukolla. Mittaus suoritetaan näytteen läpi kulkeneesta valosta pallon toiselta puolellta. Sekä suora että sironnut valo huomioidaan.
 • 3. Imeytyminen ja fluoresenssi(Absorption and fluorescence): Integrointipallo valolähde-mittausaukolla.
           Imeytymismittaus tehdään kaksiosaisena, ilman näytettä ja näytteen kera, arvojen ero kertoo imeytymismäärän.
           Fluorisenssi- ja luminenssimittaus, näyte valaistaan yhden suuntaisella valolla ja mitataan arvot.

giga int pollat yl art04
1. Integrointipallon 2. Ohjaus valonlähde 3. Näyte


Tyypillinen asetelma kun IP:a hyödynnetään hajavalolähteenä:
 • Näyte kiinnitetään pallon keskelle näytepitimellä.
 • Hajavalo aikaan saadaan suojalevyn avulla.
 • Spektrin absorbanssin mittaus valolähteen spektristä

 giga int pollat yl art05
1. Integrointipallo 2. Lamppu 3. Suojalevy 4. Näyte

Autamme mielellämme integrointijärjestelmän suunnittelussa. Ota yhteyttä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

sales1sales2

osoite1