Tiemerkintöjen näkyvyys on ratkaiseva tekijä varmistettaessa tieliikenteen turvallisuutta. Siksi on välttämätöntä, että tiemerkinnät tarkastetaan, huolletaan ja tarvittaessa korvattavaan säännöllisesti. Zehntner-laitteet tarjoavat luotettavan ja tärkeän perustan päätöksenteolle.

sales1sales2

osoite1