Visuaalisessa tarkastuksessa huomioitavaa

Jokapäiväisessä elämässä niin teollisuudessa, vähittäiskaupassa kuin kotona, on käytössä monenlaisia valonlähteitä, kuten auringonvalo, hehkulamput, loisteputket, energian säästölamput  ja uusimpana innovaationa LED-lamput. Kullakin näistä valonlähteistä on erilaiset spektriset ominaisuudet jotka vaikuttavat voimakkaasti ihmisen värien havaitsemiseroihin. Jos samaa väriä tarkastellaan eri valonlähteiden alla, värivaikutelma vaihtelee eriasteisesti. Kun kaksi värimallia näyttävät identtisiltä yhdellä valolähteellä, mutta ovat erilaisia toisessa valossa, tätä kutsutaan metameriaksi. Tämä ilmenee, kun kaksi näytettä on valmistettu käyttämällä menetelmiä, jotka eroavat yhdellä tai useammalla tavalla joko raaka-aineiden tai valmistusprosessien osalta.

Useiden valonlähteiden käyttö metamerian havainnointiin

Metamerian todentamiseksi visuaalisessa tarkastelussa olisi näytteitä katsottava eri valolähteiden valossa (mieluiten kolmen) ja samanlaisilla katselugeometrioilla ja muilla muuttujilla. Useimmiten tähän käytetään CIE-määritysten mukaisia valolähteitä: D65 (pohjoisen taivaan päivänvalon keskiarvo ), A (hehkulamppu), TL84 / F11 (myymälävalaistus) ja D50 (päivänvalo keskipäivällä).

Valokaappien ja/tai häiriöttömien tilojen, joissa eri valolähteitä voidaan kytkeä päälle ja pois, käyttö helpottaa metamerian havaitsemista. Molempien vaihtoehtojen sisätilojen värjäys täytyy olla neutraalin harmaata. Kumpaa tahansa käyttäen näytteet on asetettava mahdollisimman lähekkäin toisiaan pienten erojen havaitsemiseksi. Optisten kirkasteiden käyttö myös muuttaa varihavaintoa, fluoresoivuuden havaintoa helpottaa kun valaisinlaitteessa on kytkettävissä (päälle/pois) UV-A-valolähde, aallonpituushuipun ollessa 365 nm.

LED-ratkaisut simuloimaan useita eri valonlähteitä

Enenevässä määrin yleisvalaistukseen käytetään LED-valolähteitä perinteisten lamppujen sijaan.
LEDien spektrijakauma poikkeaa huomattavasti muista valolahteistä aiheuttaen ihmissilmin katsottuna erilaisen väriaistimuksen.

Visuaalisen tarkastelun kannalta haastellisinta näissä on kehittää niistä lähtevän valon spektri mahdollisimman tarkasti vastaamaan muita LED- ja standardi- (A, D50, D65 jne.) valolähteitä.

Ympäristön olosuhteet värien tarkastelussa

Jotta eri värivertailujen työsuoritteet olisivat vertailukelpoisia keskenään on tarkasteluolosuhteet tehtävä mahdollisimman samakaltaisiksi.
Olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä ovat:
  - valaisimien asennus
  - valaistuksen valohajonta
  - katselukulma

  - valaisimien ikä ja tyyppi
  - ympäristön ja työalustan väri
  - ja jopa henkilöiden vaatetuksen värit

Edellä olevista syistä johtuen myös katselutilojen pintaväritys on standardisoitu. Yleisimmin käytetty standardi on neutraaliharmaa Munsell N7 muita ovat Munsell N5 ja G5574

 

sales1sales2

osoite1