RHOPOINT TAMSTM csm Rhopoint TAMS EN new 59582d94b3

 

Rhopoint TAMS ™ (Total Appearance Measurement System, kokonaisuuden ulkonäkömittausjärjestelmä)
Yksittäiset uudet arvot kontrastille, terävyydelle, aallolle ja hallitsevalle rakennekoolle kuvaavat täysin visuaalista havaintoa.

Rhopoint TAMS ™ on uusi tapa määritellä ulkonäön laatua.
Tämä innovatiivinen uusi tekniikka mallintaa ihmisen havaitsemaa pinnan ulkonäön laatua, tarjoten uusia parametreja, jotka mullistavat ymmärrystä ja viestintää visuaalisen ulkonäön tiedoista.

 

RHOPOINT TAMSTM konsepti

csm TAMS concept 01  Kaksoistarkennustoiminto tallentaa kaikki ulkonäkötiedot.


 FAST-toiminto, jolla on nopea sisäinen kuvankäsittely.


 Helppokäyttöinen valikkonavigointi.


 Turvallinen käyttää, pehmeä kosketus.


 Ergonominen käyttää kaikissa paikoissa


 Nopea ja helppo tiedonsiirto SD-kortilla


 Virtalähteenä joko kaksi akkua tai verkkoadapteri


Tehokas yhteys RFID:n avulla

 

 

Ominaisuuksia:

Mittauksia, jotka ovat lähellä ihmisen havainnointia, on helpompi ymmärtää ja keskustella.

Havainnoitavan pinnan on annettava ihmiselle miellyttävä tunne. Tämä voidaan saavuttaa vain jos pintaviimeistely näyttää sekä korkealaatuiselta että harmooniselta.

Parannettu korrelaatio ja helppokäyttöisyys luovat Rhopoint TAMS™: lle merkittävän edun verrattuna olemassa oleviin menetelmiin, jotka tuottavat monimutkaisia tuloksia ja jotka perustuvat yksittäisen  käyttäjän tulkintoihin.

Rhopoint TAMS™ -tekniikka tarjoaa mahdollisuuksia parantaa pintakäsittelytekniikkaa, parantaa laatukriteerejä ja poistaa yksilölliset vaikutukset.

 

Määrityksiä:

LAATU
Yksi ainoa arvo kertoo pinnan ulkonäön laadun. 100% tarkoittaa sileää viimeistelyä täydellistä kuvanmuodostusominaisuutta. Rhopoint TAMS ™ -laatuarvo lasketaan käyttäen aaltoilu- ja terävyysarvoja, jotka ennustavat ihmisen visuaalista luokitusta.

HARMONIA
Laajan havainnointitutkimuksen perusteella tämä arvo osoittaa vierekkäisten osien hyväksyttävyyttä. Se lasketaan käyttäen aaltoilu ja ulottuvuus -parametreja. Arvo> 1,0 osoittaa, että osat eivät ole samanlaisia ja jos niitä tarkastellaan yhdessä, ne heikentävät yleistä visuaalista laatua.

HAVAINNOINTI
Rhopoint TAMS ™ -visiojärjestelmästä saatuja tietoja käsitellään havainnointialgoritmeilla, jotka ovat johdettu laaja-alaisista ihmisilla suoritetuista havaintotutkimuksista.

KONTRASTI
Kontrasti liittyy pinnan väriin; valkoisilla ja metallisilla pinnoilla on pienet kontrastit, syvällä mustalla kontrasti on 100%. Kontrasti ilmaisee appelsiini-ilmiön ja utuvaikutusten visuaalisen vaikutuksen jotka ova thelpommin havaittavissa tummilta pinnoilta.


Heijastus valkoisella pinnalla

csm TAMS Reflection 40 duplex

C = 40%


Heijastus mustalla pinnalla

csm TAMS Reflection 100 duplex

C = 100%

  

TERÄVYYS
Terävyys määrittelee pintaan heijastuneiden kuvien tarkkuuden, 100% tarkoittaa täydellistä heijastusta.
Lähietäisyydellä (<0,5 m) SHARPNESS mittaa kuinka hyvin pinta heijastaa hienoja yksityiskohtia. Esittelytila katseluetäisyydellä (1,5 m) SHARPNESS mittaa sameuden ja selkeyden.


Esittelytilaetäisyys epätarkka pinta

csm TAMS Unsharp Surface 65 duplex

S = 65%


Esittelytilaetäisyys tarkka pinta

csm TAMS Unsharp Surface 98 duplex

S = 98%

 


Lähietäisyys epätarkka pinta

csm TAMS Unsharp Surface 65 duplex 2

S = 65%


Lähietäisyys tarkka pinta

csm TAMS Unsharp Surface 98 duplex 2

S = 98%

 

AALTOILU
Ihmisen havaitsemiseen nähden aaltoilu ilmaisee pinta-aaltojen näkyvän vaikutuksen tarkkailijalle esittelytilaetäisyydellä (1,5 m). Pinnan aaltoilu on kriittinen ulkonäön laadun määrityksessä. Tarkkailijan mielestä alhainen aaltoilu ovat parempi.


Sileä pinta

csm TAMS Reflection 100 duplex

W = 0


Aaltoileva pinta

csm TAMS Wavy Surface 19.6 duplex

W = 19,6

 

Rhopoint TAMS™ VISIO

Parhaan mahdollisen yhteensopivuuden saavuttamiseksi ihmisen havainnointikyvyn kanssa Rhopoint TAMSTM emuloi ihmistä pinnan katselemisen yhteydessä ja muuttaa kuvan tarkennusta  heijastuskuvan suuntaan.

 

csm TAMS ImageTransfer duplex 91ddfb83fd

Pinnan kuvansiirto- ominaisuudet mitataan ja käytetään terävyyden ja kontrastin laskemiseen.

 

csm TAMS Wavy Surface 19.6 duplex 65db27447d

Aaltoilu lasketaan heijastuneen kuvan vääritymästä.

 

csm TAMS WavinessTopography duplex 7d5794cc8a

Pinnan topografia analysoidaan hallitsevan rakenteen tunnistamiseksi.

 

SOVELLUSVAIHTOEHDOT

Rhopoint TAMS ™ pystyy ottamaan pinnan tiedot puolikiiltäviltä ja kiiltäviltä pintoilta, jolloin on mahdollista mitata lähes kaikkia pintoja koko valmistusprosessissa - teräksestä ja alumiinista, E-Coatista sekä täyteaineesta, pohjamaalista ja päällysteestä.

 

 

 

sales1sales2

osoite1