3D-skannaus

Skannaus-sana tulee englannin scan-verbistä ja tarkoittaa keilausta tai luotausta. Keilaus suomenkielessä mielletään aika helposti keilahalliin joten luotaus lienee parempi käännös. D taas on dimension eli ulottuvuus. 3 = kolme. Kokonaisuudessaan kyse on siis kolmiulotteisesta luotauksesta.

2D-skannauksen tunnetuin muoto lienee valo- tai videokuvaus. Tämä on ns. passiivista skannausta koska siinä hyödynnetään muista kuin itse laitteesta tulevaa valoa jos salamavaloa ei huomioida.

3D-skannerit jaetaan kahteen pääryhmään passiivisiin ja aktiivisiin.

Passiiviset 3D-skannerit toimivat kuin kännykän kamera eli käyttävät muista (esim aurinko, lamppu tms.) säteilylähteistä tulevaa säteilyä hyväkseen.

Aktiiviset skannerit lähettävät itse säteilyä jonka takaisin heijastuminen tallennetaan skanneriin / tietokoneohjelmaan.
Valonnopeuden ollessa suhteellisen (ei mennä tässä sen syvemmälle tuohon suhteellisuuteen) vakio on melko helppoa laskea säteen edestakaisin kulkema matka ajan suhteen ja täten saada selville heijastuspisteen etäisyys skannerista.

Aktiiviskannereissakin on kaksi luokitusta, itsepaikantavat ja merkkipaikantavat.

Merkkipaikantavia käytetään siten että kohteeseen tai sen ympäristöön asetetaan tietyn kokoisia samanlaisia merkkejä joiden avulla ohjelma pystyy laskemaan kohteen mittasuhteet.

Itsepaikantavat eivät tarvitse paikannusmerkkejä vaan ne kykenevät jatkuvan skannauksen ansiosta pysymään ns. kartalla ja siirtämään mitatut arvot tietokoneelle, nämä mallit ovat alan uudempaa tekniikkaa.

Näiden molempien tekniikoiden tuottama data muunnetaan tiedostoksi jota voidaan käyttää 3D-suunnitteluohjelmissa tai -tulostimissa. 3D-ohjelmilla voidaan tuottaa suoraan esim. CNC-koneille sopivia työstöohjeita.

Viimeisin huomiota herättänyt (kirj. 31.12.2014) 3D-sovellutuksen käyttö oli se kun kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS) tarvittiin tietynlaista jakoavainta niin NASA lähetti sinne datatiedoston jonka tiedoilla avaruusasemalla, jo aiemmin toimitetulla 3D-tulostimella, tulostettiin ko. jakoavain.
NASA käytti ilmaisua "We beamed it up"..
Wiki-linkki

sales1sales2

osoite1