Optiset materiaalit

Yleisesti ottaen kaikilla materiaaleilla on optisia ominaisuuksia.
Materiaaleista voidaan mitata valon läpäisyä ja/tai heijastusta.

Mittaukset suoritetaan sähkömagneettisen säteilyn UV-VIS-NIR aaltoalueella joka jakautuu seuraavasti:

    UV-säteily 300 - 400nm (ultravioletti)

    VIS-säteily 400 - 765mm (näkyvä)
    NIR-säteily 765 - 3200nm (lähi-infrapuna)

Jotta eri paikoissa ja eri laitteilla suoritettavat mittaukset olisivat vertailukelpoisia keskenään tarvitaan standardoituja pintamateriaaleja joilla mittalaitteet kalibroidaan tai joita käytetään mittausolosuhteiden vakioimiseksi.

Edustamme laajaa valikoimaa näitä tuotteita joiden valmistajina toimivat Avian Technologies ja Gigahertz-Optik.

Uusimpana yhteistyökumppaninamme on Materion Balzers Optics, jonka tuotevalikoima on laaja kattaen suotimet, peilit, erilaiset pinnoitteet.

sales1sales2

osoite1