TechnoTeam, avbildande belysningsnivåmätning


TechnoTeam-produkter vi representerar är bland annat:

Principen om avbildande ljusmätning

Avbildande ljusmätning från ljuskällor och olika bildskärmar har blivit en viktig analyseringsmetod. Vi brukar säga ”mät det du ser”.

En bild berättar mycket mer och snabbare om ljusfördelningen än flera enskilda luminanspunkter som frambringas med en luminansmätare.
Det är nästan omöjligt att uppnå samma noggrannhet med en luminansmätare som med den avbildande metoden vid bland annat utomhusbelysning. Med en bild får vi miljoner punkter och att frambringa dem med en traditionell mätmetod är inte tidsmässigt möjligt.
Av en falsk färgbild ser vi alla egenskaper (bra och dåliga) i anslutning till belysningen med ett ögonkast. Av bilden får vi dessutom information som vi kan mäta med LabSoft-programmet gång på gång.

Användningsmål:
  •    Mätning av klara belysta ytor
  •    Analysering av klara bakgrundsbelysta skärmar
  •    Insamling av mätdata från olika ljuskällor och lampor
  •    Mätning av ljus i tunnlar
  •    Vägbelysning
  •    Kontrast- och bländningsmätningar

 

techno kmp schema08thumb

KMP System


 

techno lmkmobileair minipreview 00

LMK Mobile Air


 

techno LMK5 art00

LMK 6

 

techno LMK5color art00

LMK 6 Color

 

 

TT roadTT wall

TT ice


Kontakt oss

+358 (0) 10 2866 070
Sales@mitaten.fi

osoite1