Gigahertz-Optik

Mitaten Finland presenterar för den Scandinaviska marknaden ljus och bestrålningsinstrument direkt från teknikens framkant

Gigahertz-Optik GmbH har mer än trettio års erfarenhet av utveckling, produktion, kalibrering och distribution av utrustning för mätning av optisk strålning för användning i spektrumintervallet från ultraviolett till nära infrarött.

Som ett oberoende företag erbjuder Gigahertz-Optik GmbH den stora flexibiliteten hos en medelstor tysk tillverkare, med förmåga att reagera utifrån behoven från kunder och marknader. Tack vare en individanpassad och intensiv support till slutanvändare och OEM-kunder i många sektorer inom forskning och industri har Gigahertz-Optik GmbH vunnit långsiktig uppskattning och respekt hos kunder över hela världen.

Behoven hos våra kunder i Nord- och Sydamerika tillgodoses till fullo av vårt dotterbolag Gigahertz-Optik Inc. i Massachusetts.

Teknikorienterade

Sedan 1986 har Gigahertz-Optik GmbH levererat modern och innovativ mätteknik som ger kunderna både precision och användarvänlighet. Ett nära samarbete med kunderna är en konstant drivkraft för innovation för våra sälj- och utvecklingsteam. Bland våra huvudprodukter kan nämnas fotodetektorbaserade ljusmätare, spektroradiometrar, spektrofotometrar, integrerande sfärer och kalibreringsstandarder.  

Kvalitetsorienterade

Utöver vår ständiga innovation har Gigahertz-Optik GmbH alltid varit särskilt fokuserade på kvaliteten i produkterna och tjänsterna. I synnerhet har vi alltid sökt efter bästa möjliga kalibrering av våra produkter. Detta avspeglar sig i ackrediteringen av vårt kalibreringslaboratorium för optiska strålningsmätningar för mätning av spektralkänslighet och spektralirradians i enlighet med ISO/IEC 17025 (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, DAkkS D-K-15047-01-00). 

Mätning av effektiv irradians vid bilirubin-fototerapi

Fototerapi med blått ljus används ofta för behandling av neonatal hyperbilirubinemi, ett tillstånd i vilket det finns för mycket bilirubin i blodet. Detta gör att spädbarnets hud får en gul ton som kallas gulsot. Effektiv fototerapi kräver tillräckligt hög irradians med lämpliga våglängder, generellt accepterat som ”blått ljus” över ett effektivt behandlingsområde. 

Neonatal fototerapi har varit en vanlig behandlingsmetod i mer än 50 år med användning av många olika ljustekniker, inklusive olika typer av ljusrör, wolframhalogenlampor och metallhalidlampor, samt LED-baserade enheter som blir allt vanligare. Detta mångsidiga utbud av behandlingslampor ger mycket varierade spektralresultat. Dessvärre finns inget universellt accepterat ”verkningsspektrum” eller någon samsyn kring de mest effektiva våglängderna, vilket under åren har resulterat i dosimetri och radiometri med relativt dålig kvalitet.

 

 

Note: Image links go directly to Gigahertz-Optik site

 

giga app 1

LED manufacturing and assembling

giga app 2

General and special lighting

giga app 3

 Light hazard

giga app 4

Solar radiation

giga app 5

UV radiation

giga app 6

Laser radiation measurements

giga app 7

Photomedicine

giga app 8

Image sensor

giga app 8

Optical properties of materials

 

Spektral ljusmätare för fotometrisk och kolorimetrisk mätning

Giga MSC15 product

MSC15

Giga BTS256EF product

BTS256-EF

Giga CSS45 product

CSS-45

Giga BTS2048 product

BTS2048-VL-TEC

Giga BTS sphere product

Luminous flux

Giga BTS256 UV 01product

BTS256-UV

Giga MSC15 BILI product

MSC15 Bilirubin

Giga PAR product

PAR, BTS256-PAR

Giga SPHERESPECTRO product

Absorption & scattering, SphereSpectro 150H

Giga LCRT2005 product

Transmission

 

Traditionella luxmätare ersätts i allt högre grad av spektrala ljusmätare som MSC15. Belysningsindustrin behöver emellertid också spektrala ljusmätare med hög noggrannhet som klarar mer komplexa mätningar. Här ingår mätning av pulsbreddsmodulerat ljus och möjlighet att mäta både intern och extern belysning, bestämning av termiskt transientbeteende hos lampor, med mera. Det huvudsakliga villkoret sådana mätare alltid måste uppfylla är kvaliteten på deras fotometriska egenskaper. Ytterligare elektroniska funktioner kan förbättra användarvänligheten och skärmkvaliteten, men de kan inte kompensera för undermåliga mätresultat.

MSC15 – kompakt och handburen

MSC15 från Gigahertz-Optik GmbH är en modern ljusmätare med ett tekniskt koncept som ger exakt mätning av illuminanspektrum, färg och färgåtergivning. Dess banbrytande design är fokuserad på mätnoggrannhet och inte elektroniskt lullull, vilket gör den till en högkvalitativ mätare med ett attraktivt pris. Ljussensorn består av en snabb spektroradiometer som täcker ett brett spektralområde mellan 360 nm och 830 nm (V-lambda-område enligt CIE S023) med en spektral bandbredd på 10 nm. Enheten har även en funktion för optisk bandbreddskorrigering (CIE 214) som förbättrar kvaliteten på de värden som beräknas baserat på spektral mätdata. En annan huvudfunktion som säkerställer exakta illuminansmätningar av längre ljusförhållanden är dess omsorgsfullt utformade synfält.  Noggranna illuminansmätningar är endast möjliga med en exakt, vinkelkorrigerad ingångsoptik. MSC15 har utmärkt vinkelkänslighet (f2≤ 3 %) samtidigt som den har ett brett mätområde för illuminans och färg mellan 1 lx och 350 000 lx. Enhetens färgpekskärm gör den ytterst lättanvänd. Aktivering och inaktivering av enskilda mätdisplayer är möjlig via en inställningsmeny i MSC15. Oavbruten drift i mer än 8 timmar tillhandahålls av dess litiumjonbatteri som laddas via USB 2.0. Fjärrstyrning av enheten och datautläsning är möjlig med den medföljande programvaran. MSC15 har dessutom ett internminne för lagring av upp till 10 mätningar i enheten och utläsning via programvara senare. Enheten möjliggör smidig hantering av lagrade mätningar på skärmen.

Kalibrering av MSC15

En grundläggande kvalitetsegenskap hos fotometriska enheter är deras exakta och spårbara kalibrering. MSC15 har kalibrerats av Gigahertz-Optiks kalibreringslaboratorium som är ackrediterat av DAkkS (D-K-15047-01-00) beträffande spektral känslighet och spektral irradians enligt ISO/IEC 17025. Ett eget kalibreringscertifikat medföljer varje enhet.

 

Tillverkare av lampor och armaturer för allmänna belysningsändamål måste beakta ljusflimmer när de bedömer produktsäkerheten med avseende på EMC-immunitetskrav. Förutom effekterna från nätspänningsfluktuationer måste flimmereffekter som orsakas av själva lampan och armaturen beaktas.

Med BTS256-EF erbjuder Gigahertz Optik GmbH, en välkänd tillverkare av mätenheter, en universalmätenhet för bestämning av alla relevanta ljusparametrar hos allmänbelysning. I kombination med en programmerbar AC-källa utgör BTS256-EF ett heltäckande flimmertestsystem för lampor och armaturer inklusive tester av immunitet för spänningsfluktuationer i enlighet med IEC TR 61547-1:2017.


BTS256-EF – Förstklassig spektral ljus- och färgmätare

BTS256-EF är en förstklassig enhet för fotometrisk och kolorimetrisk mätning av allmänna belysningsprodukter och -förhållanden.

*En av dess unika egenskaper är den innovativa Gigahertz-Optik-utvecklade BiTec-sensorn som består av en V(lambda)-filtrerad Si-fotodiod och en spektroradiometerenhet. Detta gör enheten extremt linjär, stabil och snabb, och är därför en garant för bättre mätnoggrannhet utan kompromisser. Båda sensorer kan användas självständigt och sensorernas ömsesidiga korrigering är fördelaktig för noggrannheten, snabbheten och mångsidigheten.

Mätaren stödjer därmed alla krav på en modern ljusmätare:

 • Ljusmätning för cosinus av betrakningsvinkeln för noggrann utvärdering av förlängd belysning (klass B DIN 5032 del 7 eller AA i enlighet med JIS C 1609-1:2006)
 • Flimmermätning
 • Spektral mätningsteknik, krävs för LED-ljus, färg, färgåtergivning, färgeffekter
 • Fotodiod för synkronisering med pulsbreddsmodulerat ljus och flimmermätning
 • alfaopisk belysning och bestrålningsmätning (CIE S 026:2018)
 • Kompakt och robust konstruktion för mobil användning

Dessutom möjlighör BTS256-EF flimmertester i enlighet med IEC TR 61547 när den används i kombination med strömförsörjning LPS-CH-500. Dessa prov syftar till att sondera flimmerstabiliteten när ljuskällor drivs i en AC-krets under påverkan av störningssignaler.

 

UV-reflektion

UV-reflektion är en viktig materialparameter, till exempel vid planeringen av UV-desinficeringsinstallationer. Detta är särskilt viktigt när det gäller specifikationen av reflektionsmaterial, väggfärg etc.

 Giga LCR 20

LCR-20 UV-reflektionsmätningsenhet

LCR-20 är särskilt utformad för ljusreflektionsmätningar från ytor i UV-spektrumintervallet. 45 °- och 0 °-mätgeometri är möjliga och anordningen består av en kollimerad UV-strålningskälla (LED-baserad) med referensdetektor för korrigering av ljuskällans fluktuationer och en UV-37xx-detektor. Signalen mäts, korrigeras och utvärderas direkt med en specialversion av den mångsidiga X1-mätaren. Både ljuskälla och mätare är batteridrivna. Ljuskällans batteri är ett USB-uppladdningsbart li-jonbatteri. För omkalibrering i fält används en valfri ODM-referensstandard för kalibrering vid 45 °/0 ° (diffus reflektans) och för omkalibrering vid 45 °/45 ° (spekulär reflektion) levereras en UV-förbättrad spegel som tillval. För att säkerställa bästa möjliga spårbarhet finns referensstandarderna tillgängliga i två versioner. En version med spårbar kalibrering och en utan kalibrering. Versionen utan kalibrering används i fält som överföringsstandard, medan respektive kalibrerad standard bara används tillfälligtvis för att justera överföringsstandardvärdena. Alla standarder levereras i ett stängt hölje för att undvika extern påverkan från omgivningarna.


Mätenhet för frihandsmätningar

Den integrerade UV LED-baserade ljuskällan spåras av en referensgivare och korrigeras dynamiskt. Detta möjliggör frihandsmätningar i fält eftersom all påverkan på ljuskällan, som temperatur och orientering, korrigeras. En av de karaktäristiska egenskaperna hos LCR-20 är förmågan att enkelt genomföra en snabbmätning:

 1. Anslutning av källan och X1-5 V01-mätaren
 2. För diffusmätning vid 0/45 °-position, gör omkalibrering med valfri ODM-tillvalsreferens
 3. Positionering med testprov/-yta
 4. Mätningens start
 5. Visning av mätningsvärden
 6. För spekulär mätning vid 45 °/45 °, använd den spekulära kalibreringsstandarden och upprepa punkt 3 till 5
 7. För total reflektansmätning summeras båda mätresultat från punkt 5 (diffust + spekulärt)


Kontakt oss

+358 (0) 10 2866 070
Sales@mitaten.fi

osoite1