Sortimentet

Mitaten Finland Ab erbjuder mer än 25 års erfarenhet mätinstrument till industrins behov.

Ljusmätare, Färgmätare, Glansmätare, Materialprovning, UV-VIS-NIR instrument och material, Ljusskåp

Vi representerar internationellt välkända tillverkare av produkter

Några av de områden och leverantorer vi är verksamma inom är:

Arbetshälsa:                                    Gigahertz-Opik                          

                                                      Konica Minolta                           

Byggnadsindustrin:                          Gigahertz-Optik

Elektronikindustrin:                          Gigahertz-Optik                         

                                                      Konica Minolta Instruments

                                                      Avian Technologies

Fordonsindustrin:                             TechnoTeam                               

                                                      Gigahertz-Optik

                                                      Konica Minolta Instruments

Färg och lackindustrin:                     Konica Minolta Instruments

                                                      Zehntner Instruments

Glasindustrin:                                  Gigahertz-Optik

Livsmedelsforskning och industrin:    Konica Minolta Instruments

                                                     Just Normlicht

                                                     Gigahertz-Optik                                                                                   

                                                     Just Normlicht

Plastindustrin                                 Konica Minolta Instruments

                                                     Gigahertz-Optik

                                                     Just Normlicht

                                                     Testometric

Textilindustrin                                 Konica Minolta Instruments

                                                     Just Normlicht

                                                     Testometric

                                                     Zehntner Instruments

Stålindustrin                                   Konica Minolta Instruments

                                                     Testometric

Papper/Pack och massa-industrin    Konica Minolta Instruments

                                                     Zehntner Instruments

                                                     Just Normlicht

                                                     Testometric

Provnings och forskningsinstitut       TechnoTeam

                                                     Konica Minolta Instruments

                                                     Gigahertz-Optik

                                                     Avian Technologies                  

Solpaneler                                      Bentham Instruments

Sjukhus och hälsovård                     Gigahertz-Optik

Växtodling:                                     Gigahertz-Optik                                       

Universitet och högskolor                 Allavåra leverantörer

 

 


Kontakt oss

+358 (0) 10 2866 070
Sales@mitaten.fi

osoite1