Belysning täcker många olika tillämpningar, från allmänbelysning till särskilda användningsområden inom bil- och flygindustri samt trädgårdsodling och många andra nischområden. Gigahertz-Optik GmbH producerar ett omfattande sortiment av ljusmätningsinstrument för både LED och traditionella belysningstekniker. Här följer ett antal exempel på vanliga användningsområden för produkter från Gigahertz-Optik GmbH.

Mätning av SSL-belysning på arbetsplatser inomhus

LED-teknik, som gemensamt kallas ”Solid State Lighting” (SSL), har revolutionerat allmänbelysningindustrin och skapat spännande möjligheter, men har också medfört utmaningar med avseende på ljusmätning för både tillverkare och installatörer. Utvecklingen och tillverkningen av LED-enheter, LED-lampor och LED-armaturer kräver omfattande testning och kvalifikationer. I detta syfte används ljusmätningssystem av hög kvalitet för spektral karakterisering, som ger exakta mätdata. Planering och verifiering av SSL-system utnyttjar emellertid också spektral- och färgmätningsfunktioner som inte erbjuds av de luxmätarprodukter som traditionellt används i sådana syften.

Europastandarden EN 12464-1 [1], definierar belysningskrav för arbetsytor inomhus.

Mätning av LED-växtlampor som används inom trädgårdsodling

LED-belysning ger trädgårdsmästare många potentiella fördelar, såsom ökade skördar, bättre produktkvalitet och kontroll av vissa växtegenskaper samt de vanliga fördelar som SSL-belysning ger i form av minskade energi- och underhållskostnader. LED-belysning kan komplettera naturligt solljus i växthus för att förlänga odlingssäsongen för frukt, grönsaker och blommor, särskilt på vinterhalvåret när dagarna är kortare.
LED-lampor gör det möjligt att styra ljusets mängd och spektralsammansättning, vilket kan användas för att styra en plantas tillväxthastighet, form och blomning. LED-lampor kan också placeras mycket närmare bladen än traditionell belysningsteknik, såsom högtrycksnatriumlampor, eftersom LED-lampor inte strålar ut värme.

Ljusmätningskrav vid Human Centric Lighting

Samtida vetenskaplig forskning har visat att våra näthinnor förutom tappar och stavar som ger oss färg respektive nattsyn, också har icke-bildskapande fotoreceptorer, så kallade inneboende ljuskänsliga retinala ganglionceller (ipRGC), som spelar en viktig roll när vi skapar våra dygnsrytmer. Av särskilt intresse är spektral responsen hos ipRGC:er som innehåller ett fotopigment som kallas melanopsin. Medan våra tappar och stavar har spektralkänsligheter som definieras av V(λ)- och V'(λ)-funktionerna för fotopiskt och skotopiskt seende har ipRGC:er sin egen ”melanopiska” spektralkänslighet med toppkänslighet i det blå spektralområdet, cirka 480 nm.

Flimmermätningar = Flicker av SSL-produkter och installationer

Tidigare eliminerade lanseringen av elektroniska förkopplingsdon till lysrör till stor del oron över sådant ljusflimmer som orsakas av lamporna och armaturerna själva. Men den utbredda introduktionen av SSL-belysning har emellertid ljusflimmer återigen blivit ett ämne av särskilt intresse. Detta beror på att LED-lampan mycket snabbt och proportionellt följer den ström som går igenom LED-lampan.


Kontakt oss

+358 (0) 10 2866 070
Sales@mitaten.fi

osoite1