BTS256E(F)             giga bts256-ef

BTS256-EF on laadukas valomittari, joka soveltuu hyvin valaistusvoimakkuus- ja värimittauksiin kaikissa olosuhteissa. Pieni laadukas valosensori jossa on tarkka kosininäkymä. Toinen erityispiirre on sen kyky suorittaa mittauksia välkkyvistä valolähteistä, flicker.

BITEC-valosensori tarkkaan mittaukseen

Yksi erinomainen ominaisuuksista tässä kannettavassa valomittarissa on sen BITEC-valosensori. Tässä yhdistyy tyypilliset  piivalodiodin ominaisuudet kohinattomaan CMOS diodiryhmään. BITEC-valosensori takaa äärimmäisen tarkat fotometriset ja spektriradiometriset mittausarvot laajalla aaltoalueella  molempien diodityyppien  mittaussignaalien keskinäisen virhekorjauksen ansiosta.

Piivalodiodisensori on nopea ja lineaarinen 

Kun otetaan huomioon mittausaaltoalueen laajuus, lineaarisuus ja nopeus, piivalohiukkasdiodit ovat aina olleet ja ovat edelleen parhaimpia säteilysensoreita. Laitteen  V(λ) vastaavuus paranee diodiryhmän spektrimittaustietojen korjauksella. Valodiodia on käytetty moduloidun valon taajuuden määrittämiseksi ja näin voidaan välttää välkkymisen aiheuttamaa häiriötä.

Välkyntämittauksetgiga bts256-ef art03

Välkyntämittaukset edellyttävät valolähteen taajuusvaihtelun tunnistamista. Välkyntätaajuuden lisäksi näkyvät myös esim. kohinaprosentti ja välkyntäindeksi. Lisäksi laite suorittaa nopean Fourier-muunnoksen  näyttääkseen signaalin muita taajuuksia.Spektrimittauksia varten on diodiryhmäsensori

BITEC-valosensorin CMOS diodiryhmä antaa tarkkaan mittaukseen tarvittavat tiedot spektrin valovoimasta. Tätä tietoa käytetään sitten laskettaessa väriarvoja ja heikkoa valaistusta sekä optimoitaessa fotometristä vastaavuutta.

Optimoitu häiriökohina

Diodiryhmäsensorien  häiriökohinalla  on merkittävä vaikutus signaalin kohinasuhteeseen (SNR), ja näin ollen mittaussignaalinlaatuun.

Etäohjattava aukko

BITEC-valosensorissa aukon hallinta mahdollistaa alhaisten luksiarvojen mittausten, jotka ovat riippuvaisia lämpötilasta ja integraatioajasta, kompensaation.

Pulssileveysmoduloidut (PWM) LED-valolähteet

BITEC-valosensorin nopea valodiodi mahdollistaa BTS256-EF:n automaattisen taajuussynkronointikyvyn  PWM-tilassa toimivien valolähteiden kanssa.

giga bts256-ef art02

Tarkka kosinikorjattu näkymä

Kosini korjattu näkymä on ehdottoman välttämätöntä valaistusvoimakkuusmittareille. Segiga bts256-ef art04 laajentaa valaistusvoimakkuus mittauskykyä, kosinin 'hyvyydellä' on merkittävä vaikutus valomittarien mittaustarkkuuteen. BTS256-EF valomittarit on varustettu halkaisijaltaan 20mm  diffuusori-ikkunoilla, joka takaa f2-standardin mukaisen ≤ 3% epävarmuuden, joka vastaa DIN 5036 laatuvaatimuksen luokkaa B. Molemmat  BITEC-valosensorin ilmaisimet ovat keskitetysti sijoitettu diffuusori-ikkunan takana ja näin niillä on sama kuvakulma.

DIN laatuluokka A ja B luksimittari

Bi-Technology'n sensori on käsite,  niitä käytetään nykyaikaisessa elektroniikassa. Etähallinnta, heikkovalosäätö ja  lämpötilakompensointi, tuovat laiteelle määritellyt kaksi DIN 5036 laatuluokkaa.
     f2-epävarmuusmäärityksen eli ≤ 3% mukaisesti laite vastaa laatuluokkaa B (DIN 5032 osa 7).
     Tilanteissa, joissa rajoitettu katselukulma on hyväksyttävää, BTS256-E, jossa on f1, u, f3 ja f4 arvot, vastaa laatuluokkaa A (DIN 5032 osa 7).

Monipuoliset valo- ja värimittasuureet

Paljon laajempaa monimuotoisuutta vaaditaan mittaussuureilta, kuin mitä tavanomaiset valomittarit tarjoavat,  kun tarkastetaan ja testataan LED-lamppuja.
BTS256-E tarjoaa neljätoista mittasuuretta ja täyttää siten kaikki vaatimukset mitä modernille kevyelle mittarille voi asettaa:

     Ep, hämärävalaistusvoimakkuus
     Es, voimakas/normaali valaistusvoimakkuus
     Es / Ep,  yö-/ päivänäkösuhde
     EVE ,"Vastaava visuaalinen teho" muuttuja
     Ee, irradianssi
     Eλ, spektrinen irradianssi
     x, y , CIE 1931 värikoordinaatisto
     u' , v' , CIE 1976 värikoordinaatisto
     CT, värilämpötila
     Δuv, Poikkeama mustan lokuksesta
     λdom, vallitseva aallonpituus
     Xp, aallonpituuden piikki intensiteeti
     λ0,5, spektrin puoliaaltotarkkuus
     Puhtaus, väripuhtaus
     CRI Ra ja R1 - R15, Värintoistoindeksit

giga bts256-ef art01  giga bts256-ef art05  giga bts256-ef art06   giga bts256-ef art07   giga bts256-ef art08

Näytön tilat standardimittauksissa

BTS256-EF Bi-Tec  luksimittarissa on useita yleisten fotometristen mittausten näyttötiloja joihin tarvittavat mittaussuureet on sisällytetty. Kohdistinpainikkeilla voidaan vaihtaa näyttötiloja.

Käyttäjän näyttötila

BTS256-EF käyttäjät voivat asettaa ja tallentaa näyttötilat. Tarvittavat mittaussuureet ovat täten helposti käytössä.

giga bts256-ef art12   giga bts256-ef art13

Info-näyttö

Info -näyttö näyttää kaikki asiaankuuluvat mittausparametrit.

giga bts256-ef art09  

Helppo käyttö ja käsittely

Kolme ohjauspainikketta ja älykkäästi jäsennellyt valikot tekevät laitteesta helpon ja turvallisen käyttettävän. Esimerkiksi peruskäyttäjän ei tarvitse itse asettaa mittausparametrejä koska nämä valmiina vastaamaan mittauksen tarpeita. Expert-käyttäjä pääsee muuttamaan kaikkia arvoja.

Muita hyödyllisiä lisäominaisuuksia

  • Jos käyttäjä haluaa etääntyä mittausalueelta, hän voi asettaa ajoitetun mittauksen.
  • Näyttö voidaan automaattisesti himmentää mittauksen aikana.
  • Akustinen signaali voidaan asettaa tarinoimaan mittauksen loppumisesta.
  • Valaistuksen jakaumamittauksia varten voidaan suorittaa yksittäisiä mittauksia jotka voidaan käsitellä pc-ohjelmalla antamaan kokonaiskuvan jakaumasta
  • Nopea dataloggeri on mittaustapa, jossa valodiodilukemat voidaan tallentaa kellotettuna mittaustiheyden ollessa enintään 100 ms.
  • Toinen dataloggeri mittaustapa mahdollistaa kaikkien mittaussuureiden myös spektritiedot ajastetun tallennuksen.
  • Todellinen päivämäärä ja aika voidaan myös asettaa.
  • Mittauslaiteessa on  alapuolella  jalustakiinnitysruuvin paikka.
  • Diffuusori-ikkunan suojuskupu on kiinnitetty ketjulla laitteeseen.

giga bts256-ef art11  giga bts256-ef art10

Käyttö ilman PC:tä

BTS256-EF:ssä on kaikki tarvittavat toiminnot, joiden avulla  laite toimii ilman pc:tä. Lisäksi akku riittää yli 8 tunnin käyttöön.
USB virtamuunnin mahdollistaa latauksen ilman tietokonetta.

Käyttö PC:n kera

BTS256-E:ssä on USB2 liitäntä käytettäväksi PC:n kanssa tietojen vaihtoon ja akunkin (ei iineksen) lataamiseen.

Pc-ohjelmisto

S-BTS256-E-ohjelmisto kuluu laitteen hintaan ja sisältää kaikki tarvittavat toiminnot mittaustietojen siirtoon ja näyttöön. Huippuluokan ohjelmisto näyttää ja talllentaa  mittauksilla saadut arvot. Koko näyttö  oi olla täynnä lukseja tai näytöllä voi olla matriisi, jossa on sekä numeerisia ja graafisia alueita.

Software Development Kit

Gigahertz-Optik tarjoaa ohjelmoijille S-SDK-BTS256-E Software Development Tool'in. Tätä voidaan käyttää National Instruments'in LabVIEW, Microsoftin .NET ja C / C++ kanssa. SDK yksinkertaistaa integraatiota BTS256-E:tä varten kehittämiensä ohjelmistojen kanssa.


Tekniset tiedot englanniksi   

Pyydä tarjous tai lisätietoja Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

 

 

Muuta

Mielenkiintoinen juttu, Marjukka Puolakka

25 vuotta - ja kaikki on toisin!

”Pienitehoiset monimetalli- ja värikorjatut suurpainenatriumlamput ovat hiljattain tulleet markkinoille. Niiden käyttö lisääntyy lähivuosina.”

Näin kerroin diplomityössäni, jossa perehdyin uutukaisten lamppujen sielunelämään. Oli vuosi 1990. Teekkarityttö oppi, että valon värillä on väliä. Valo on väriä.

Monimetallilampuissa oli kyse elohopealamppujen värintoiston parantamisesta. Tämä saatiin aikaan, kun purkaukseen lisättiin eri metallien halogeeniyhdisteitä. Värikorjatuissa suurpainenatriumlampuissa taas purkausputken höyrynpaineen kasvu paransi kantalampun valon surkeankeltaista väriä.

Usko purkauslamppuihin oli kova. Diplomityön kustannusvertailussa olivat mukana tutkittavien lamppujen aikansa kovat haastajat: elohopea- ja suurpainenatriumlamput sekä paksut loistelamput.

Niillä mentiin. Teekkaritytöstä tuli Teknillisen korkeakoulun valaistustutkija, jonka työssä valo ja sen koostumus sekä näkeminen kietoutuivat erottamattomasti toisiinsa.

Peruskivi vuodelta 1924

Vuonna 1995 sain ensituntumaa valaistusalan kattojärjestö CIE:n toimintaan. Konferenssipuitteet olivat eksoottiset, oltiinhan Intian Delhissä. Into pinkeänä ja otsa hiessä nousin puhujapönttöön kertomaan valon määrän ja spektrin vaikutuksista näöntarkkuuteen. Juhlaillallisella Suomen kahdeksanhenkinen valtuuskunta paistatteli yhteispotretissa. Välillä ihmeteltiin katukuvaa kolmipyörätaksin kyydissä ja tehtiin retki sadunhohtoiseen Taj Mahaliin.

Verkostoitumisen ja hengailun ohella CIE:n tapahtumissa tehdään ihan oikeitakin töitä. Se tapahtuu järjestön teknisissä komiteoissa, joiden tekniset raportit antavat kansainvälisen pohjan niin valaistuksen mitoitukseen, suunnitteluun kuin mittauksiinkin. Suomalaisasiantuntijoiden panos näkyy monissa CIE-raporteissa. Omaa työtäni lähimpänä on ollut CIE Div 1 Vision and Colour, jonka Suomen edustajana sain myös aikani toimia.

Alan kattojärjestönä CIE vastaa myös standardeista, joista kaikkein tärkeimmän perusta luotiin vuonna 1924. Fotooppisen näkemisen spektriherkkyyskäyrä V(l) on peruskivi, johon kaikki valaistustekniikka tänäkin päivänä perustuu, oli kyse sitten valovirrasta, lukseista tai valaistusmittauksista. Ulkovalaistuksessa V(l):n ongelmana on, että se kuvaa silmän herkkyyttä päivänäkemisen valotasoilla. Illan hämärtyessä silmä tulee herkemmäksi lyhyempien aallonpituuksien valolle, mutta siitä myöhemmin.

Omituinen liikennevalo

1990-luvun lopulla alkoi nimittäin tapahtua outoja. Alettiin kohista uusista valonlähteistä. Nimenomaan kohista. Sillä ei kai kukaan oikeasti uskonut, että taskulaskinten punaisena tuikkivista valodiodeista olisi tuomaan valoa tehdashalleihin, toimistoihin tai kaduille. Jotkut uskoivat. Yksi heistä oli esimieheni professori Liisa Halonen, joka innostui toden teolla mahdollisuuksista, joita ledit voisivat valaistusalalle tuoda. Liisan innostus sai monilla tahoilla osakseen epäileviä hymähdyksiä.

Vuonna 1995 japanilainen Shuji Nakamura kohautti maailmaa esittelemällä kehittämänsä valkoisen ledin. Kolme vuotta myöhemmin TKK:n valaistuslaboratorion pikkujouluristeily suuntautui Tukholmaan, jossa matkasimme katsomaan ledivaloin varustettua liikennevalopylvästä. Se pylväs ei suinkaan sijainnut Sergelin torin kulmassa, vaan vaati metromatkan lähiöihin. Olisiko ledeistä muuhun kuin autojen pysäyttämiseen?

Parin vuoden kuluttua alkoi Valaistuslaboratorion ensimmäinen leditutkimus. Tuohon aikaan valkoisen ledin valotehokkuus oli hehkulampun luokkaa, mutta vuonna 2004 päästiin jo huimaan lukemaan 30 lm/W. Pikkuhiljaa jokainen valaistustutkimus rakentui ledien ympärille, oli kyseessä sitten toimisto-, katu- tai kasvivalaistuksen kehittäminen. Ja tutkimusprojekteja riitti.

Halosen johdolla TKK:n valaistuslaboratorio kasvoi yhdeksi maailman suurimmista valaistusalan tutkimusyksiköistä, joka työllisti parhaimmillaan 27 asiantuntijaa. Laboratorio pärjäsi hyvin myös kansainvälisissä liigoissa. Vuosina 2001-2016 se koulutti Suomeen 25 valaistusalan tohtoria.

Hehkulampusta IoT-palveluihin

Valaistus ja näkeminen kulkivat tutkimuksessa käsi kädessä. Yksi keskeinen kysymys oli valon värin vaikutus silmän spektriherkkyyteen. TKK:n koordinoimassa EU-hankkeessa MOVE (2002-2004) luotiin kansainvälinen pohja mesooppiselle fotometrialle eli ulkovalaistuksen matalien valotasojen mitoitukselle.

Mesooppisen mitoituksen perusjuju on se, että hämärässä silmä tulee herkemmäksi valon lyhyille aallonpituuksille. MOVE tuotti kauan kaivatut herkkyyskäyrät katuvalaistuksen valotasoille. Tuloksista työstettiin vuonna 2010 julkaistu tekninen raportti CIE 191:2010. Vielä ei oltu maalissa: tarvitaan pelisäännöt sille, kuinka mesooppista mitoitusta sovelletaan ulkovalaistuksessa. Tähän työhön on valjastettu uusi komitea CIE JTC-1. Sen alustava ohjeistus on julkaistu teknisenä muistiona (Technical Note, TN007:2017), mutta varsinaista teknistä raporttia saadaan vielä odottaa. Toivon hartaasti, ettei enää kauaa, sillä perusteet mesooppiselle mitoitukselle luotiin jo 15 vuotta sitten.

Oma työni niin CIE:ssa kuin valaistustutkimuksessa vaihtui vuonna 2013 toimittajan työhön, jossa olen saanut seurata maailmaa uudesta näkökulmasta.

Vuonna 2019 valaistusala on voimissaan. Koko ajan tapahtuu ja tekniikka kehittyy. Langattomuus ja valaistuksen ohjaus nivoutuvat yhteen. Kodeissakin ledilampun väriä säädetään kännykällä ja toimistoissa dynaaminen valaistus muuttaa valotasoa ja valon väriä ihmisen vuorokausirytmin mukana. IoT tarjoaa valaistukselle isoja mahdollisuuksia osana tiedonkeruu- ja palvelualustoja, jotka edellyttävät verkottumista uusien toimijoiden kanssa.

Siinä missä hehkulamppu pysyi reilu satavuotisen historiansa ajan lähestulkoon 1880-luvun tasollaan, kehittyi ledistä 25 vuodessa haastaja, joka löi laudalta kaikki muut valonlähteet. Muutoksille on syytä olla avoin.

Ehkä jo muutaman vuoden kuluttua joku pikkujouluporukka matkustaa hullun professorin johdolla merten taakse ihmettelemään uutta ja outoa valonlähdettä, joka myöhemmin räjäyttää koko potin.

Ollaan hereillä ja pidetään silmät auki!

 

Marjukka Puolakka

tekniikan tohtori, vapaa toimittaja

www.kirjaimin.fi

Mielenkiintoinen juttu

Valo ja väri herättää ajatuksia

Valo ja väri herättää ajatuksia melkeinpä huomaamatta. Vuosien varrella Mitaten Finland on tutustunut monenlaisiin ihmisiin, joita aihe koskettaa.

Olemme keränneet kirjoituksia, mielenkiintoisia juttuja aiheesta, jotka julkaisemme täällä.

 

Marjukka Puolakka, tekniikan tohtori, vapaa toimittaja, www.kirjaimin.fi

 

Mitaten FInland on mukana myös urheilutoiminnassa

Tiistaina 8.11. vihittiin käyttöön Vuosaaressa jäähalli jonka kenttävalaistus on toteutettu kokonaisuudessaan energiatehokkailla LED-valaisimilla. Easy Led Oy:n suunnittelema ja toteuttama valaistus on lajissaan Euroopan ensimmäinen.
Marko Urama Mitaten Oy:stä oli viikkoa ennen avajaisia suorittamassa luminanssimittauksia uudessa harjoitusjäähallissa.
Lue lisää

sales1sales2

osoite1