Gigahertz-Optik

Mitaten Finland presenterar för den Scandinaviska marknaden ljus och bestrålningsinstrument direkt från teknikens framkant

Gigahertz-Optik GmbH har mer än trettio års erfarenhet av utveckling, produktion, kalibrering och distribution av utrustning för mätning av optisk strålning för användning i spektrumintervallet från ultraviolett till nära infrarött.

Som ett oberoende företag erbjuder Gigahertz-Optik GmbH den stora flexibiliteten hos en medelstor tysk tillverkare, med förmåga att reagera utifrån behoven från kunder och marknader. Tack vare en individanpassad och intensiv support till slutanvändare och OEM-kunder i många sektorer inom forskning och industri har Gigahertz-Optik GmbH vunnit långsiktig uppskattning och respekt hos kunder över hela världen.

Behoven hos våra kunder i Nord- och Sydamerika tillgodoses till fullo av vårt dotterbolag Gigahertz-Optik Inc. i Massachusetts.

Teknikorienterade

Sedan 1986 har Gigahertz-Optik GmbH levererat modern och innovativ mätteknik som ger kunderna både precision och användarvänlighet. Ett nära samarbete med kunderna är en konstant drivkraft för innovation för våra sälj- och utvecklingsteam. Bland våra huvudprodukter kan nämnas fotodetektorbaserade ljusmätare, spektroradiometrar, spektrofotometrar, integrerande sfärer och kalibreringsstandarder.  

Kvalitetsorienterade

Utöver vår ständiga innovation har Gigahertz-Optik GmbH alltid varit särskilt fokuserade på kvaliteten i produkterna och tjänsterna. I synnerhet har vi alltid sökt efter bästa möjliga kalibrering av våra produkter. Detta avspeglar sig i ackrediteringen av vårt kalibreringslaboratorium för optiska strålningsmätningar för mätning av spektralkänslighet och spektralirradians i enlighet med ISO/IEC 17025 (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, DAkkS D-K-15047-01-00). 

Mätning av effektiv irradians vid bilirubin-fototerapi

Fototerapi med blått ljus används ofta för behandling av neonatal hyperbilirubinemi, ett tillstånd i vilket det finns för mycket bilirubin i blodet. Detta gör att spädbarnets hud får en gul ton som kallas gulsot. Effektiv fototerapi kräver tillräckligt hög irradians med lämpliga våglängder, generellt accepterat som ”blått ljus” över ett effektivt behandlingsområde. 

Neonatal fototerapi har varit en vanlig behandlingsmetod i mer än 50 år med användning av många olika ljustekniker, inklusive olika typer av ljusrör, wolframhalogenlampor och metallhalidlampor, samt LED-baserade enheter som blir allt vanligare. Detta mångsidiga utbud av behandlingslampor ger mycket varierade spektralresultat. Dessvärre finns inget universellt accepterat ”verkningsspektrum” eller någon samsyn kring de mest effektiva våglängderna, vilket under åren har resulterat i dosimetri och radiometri med relativt dålig kvalitet.

 

 

Note: Image links go directly to Gigahertz-Optik site

 

giga app 1

LED manufacturing and assembling

giga app 2

General and special lighting

giga app 3

 Light hazard

giga app 4

Solar radiation

giga app 5

UV radiation

giga app 6

Laser radiation measurements

giga app 7

Photomedicine

giga app 8

Image sensor

giga app 8

Optical properties of materials

 

Spectral light meters for photometric and colorimetric measurements

Giga MSC15 product

MSC15

Giga BTS256EF product

BTS256-EF

Giga CSS45 product

CSS-45

Giga BTS2048 product

BTS2048-VL-TEC

Giga BTS sphere product

Luminous flux

Giga BTS256 UV 01product

BTS256-UV

Giga MSC15 BILI product

MSC15 Bilirubin

Giga PAR product

PAR, BTS256-PAR

Giga SPHERESPECTRO product

Absorption & scattering, SphereSpectro 150H

Giga LCRT2005 product

Transmission


Kontakt oss

+358 (0) 10 2866 070
Sales@mitaten.fi

osoite1